• Uncategorized
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในปัจจุบัน

  การประยุกต์

   

                การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันหลายด้านทั้งด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การรักษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านธุรกิจ เพื่ออำนวจความสะดวกในด้านของการกระทำในเรื่องต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างไป เพื่อทำให้ชีวิตเป็นอยู่ของเรานั้นดีขึ้น สะดวกขึ้น และอีกทั้งยังมีการนำด้านเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเข้ามาในเรื่องการสื่อสารให้สะดวกง่ายขึ้น รวดเร็ว ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

  ด้านการศึกษา

  เทคโนโลยีที่นำมาสำหรับการสอน เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสอนนั้นง่ายและน่าสนใจขึ้นยิ่งขึ้น ห้องเรียนที่มีความเป็นสมัยใหม่จะมีอุปกรณ์ช่วยในการสอนเช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) และอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector) เป็นต้น

  “ระบบอินเตอร์เน็ต” ถือได้ว่าเป็นส่วนของการศึกษาที่ใหญ่มากในการศึกษา หาข้อมูล มาเพื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันนี้เวลาเราอยู่ที่ไหน ต้องการทำอะไร ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไร เราก็สามารถทำและหาข้อมูลได้จากที่นั้น เวลานั้น ได้เลย โดยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้น เพราะระบบอินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่ายใหญ่สลับซับซ้อนมากมาย เชื่อมต่อกันมากกว่า 300 ล้านเครื่องในปัจจุบัน โดยใช้ในการติดต่อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียงและอื่น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายกันอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันได้มีการนำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในวงการศึกษากันทั่วโลก ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก บวกกับอีกทั้งในปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ในเวลาอันสั้น ทำให้เวลาเราต้องการที่จะทำอะไร หรือสืบหาค้นคว้าข้อมูล ก็สามารถทำได้เลย แต่ถึงยังงั้นการที่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการให้ชีวิตง่ายขึ้น) อยู่ในปัจจุบันมาก และอีกทั้งยังใช้กันมากอีกด้วย ก็อาจจะมีผลร้ายตามมาด้วย เช่น การที่เด็กติดโทรศัพท์มือถือ เล่นแต่คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น การที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือประยุกต์ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ควรใช้ให้ถูกวิธีด้วย i99bet

   …

 • Uncategorized
 • เทคโนโลยีไร้สาย Wireless communication

  เทคโนโลยีไร้สาย

  เทคโนโลยีไร้สาย (อังกฤษ: Wireless communication) หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่า โดยไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยตัวนำไฟฟ้า

  เทคโนโลยีไร้สายที่พบมากที่สุดใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจใช้ในระยะทางสั้นๆไม่กี่เมตรสำหรับโทรทัศน์ หรือไกลเป็นล้านกิโลเมตรลึกเข้าไปในอวกาศสำหรับวิทยุ การสื่อสารไร้สายรวมถึงหลากหลายชนิดของการใช้งานอยู่กับที่, เคลื่อนที่และแบบพกพา ได้แก่ วิทยุสองทาง, โทรศัพท์มือถือ, ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว (personal digital assistants หรือ PDAs) และเครือข่ายไร้สาย ตัวอย่างอื่น ๆ ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิทยุไร้สายรวมถึง GPS, รีโมตประตูโรงรถ เม้าส์คอมพิวเตอร์ไร้สาย, แป้นพิมพ์และชุดหูฟังไร้สาย, หูฟังไร้สาย, เครื่องรับวิทยุไร้สาย, โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไร้สาย, เครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไปและโทรศัพท์บ้านไร้สาย  i99bet

  วิธีการอื่นของการสื่อสารไร้สายที่ไม่ได้ใช้คลื่นวิทยุได้แก่ การใช้แสง, เสียง, สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า

  ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.fkrcp.com/เทคโนโลยีไร้สาย/…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

  คอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร

  คอมพิวเตอร์

  รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่

  รูปแบบของการสื่อสาร
  การสื่อสารของสัตว์
  การสื่อสารระหว่างบุคคล
  การตลาด
  การโฆษณา
  การโฆษณาชวนเชื่อ
  กิจการสาธารณะ
  การประชาสัมพันธ์
  การสื่อสารภายในบุคคล
  การสื่อสารด้วยคำพูด
  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  โทรคมนาคม
  การสื่อสารโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลาง

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ความหมายของการสื่อสารข้อมูล

  การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตัวกลาง เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการส่งและการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยัง ปลายทาง นอกจากนี้อาจจะมีผู้รับผิดชอบในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการส่งหรือรับข้อมูลตามรูป แบบที่ต้องการ i99bet

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • เครื่องมือสื่อสาร ONLINE MARKETING ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  เครื่องมือสื่อสาร

  เครื่องมือสื่อสาร การใช้เครื่องมือสื่อสารบนโลกของการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถจัดการการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

  เครื่องมือสื่อสาร ช่วยจัดการงานและชีวิตให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วด้วยการวางแผนมีเครื่องมือที่ดี เชื่อมต่อกับองค์กรและลูกค้าอย่างราบรื่น เห็นผล และประสบความสำเร็จในที่สุด

  เครื่องมือสื่อสาร

  SOCIAL MEDIA สามารถสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม อาศัยการตลาดและการวางแผนที่สามารถเชื่อมต่อทุกช่องทาง และปรับให้เข้ากับธุรกิจของเรา วางแผนสื่อ Media และ Content ผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ i99bet เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ขอบคุณแหล่งที่มา   https://digitalmarketingwow.com…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญร่วมงานเสวนา TK Let’s Talk

  อุทยานการเรียนรู้

  อุทยานการเรียนรู้ ในปัจจุบันเด็กไทยอายุ 8-12 ปีมีโอกาสเสี่ยงจากภัยออนไลน์ถึง 60 % (จากค่าเฉลี่ยทั่วโลก 56%) ซึ่งมีผลมาจากพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยภัยต่างๆ แบ่งเป็น

  อุทยานการเรียนรู้  49% เป็นภัยจาก Cyberbullying 19% เป็นภัยจากการเข้าถึงสื่อลามกและการพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้า 12% เป็นภัยจากการติดเกม
  7% เป็นภัยจากการล่อลวงให้ออกไปพบกับคนแปลกหน้า

  อุทยานการเรียนรู้
  (ข้อมูลจาก www.dqinstitute.org/2018dq_impact_report/#Cyber-Pandemic)

  Cyberbullying หรือการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ถือเป็นภัยสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่แสดงอาการเด่นชัด แต่จะค่อยๆ สะสมจนกลายเป็นแผลเป็นในจิตใจ ซึ่งจะมีผลต่อการดำรงชีวิตหรืออาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ ฉะนั้นสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิดจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ รู้จักและเข้าใจ รวมไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสอดส่องบุตรหลานหรือคนในครอบครัวให้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้ที่สนใจในเรื่องราวของ Cyberbullying เรียนรู้ รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการเสวนา TK Let’s Talk “Cyberbullying” พบกับ

  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล : เจ้าของผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Cyberbullying ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

  – คุณสิทธิพงษ์ อิ่มทองใบ : เจ้าของ “#เป็นทุกอย่างยกเว้นนักศึกษา” ผู้ที่เคยเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในเรื่องของ Cyberbullying

  ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 257 4300 ต่อ 226

  ขอบคุณแหล่งที่มา   https://www.ryt9.com

   …

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • โฮมบายเออร์ กรุ๊ป ลอนช์ Home Dashboard App ติดอาวุธให้อสังหาฯ

  โฮมบายเออร์

  โฮมบายเออร์ ในยุคที่เว็บไซต์เป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญระหว่างบริษัท/แบรนด์สินค้ากับลูกค้า จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการสื่อสาร

  โฮมบายเออร์ ได้ระดับหนึ่งแต่ข้อมูลด้านจำนวนผู้เข้าชม อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดให้กับอสังหาฯ ในยุคดิจิตอล ที่ความเร็วและความแม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจะดีกว่าไหมหากมีเว็บไซต์กลางที่ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งต่างๆ เป็นตลาดรวมอสังหาฯ ขนาดใหญ่ (Market Place)

  โฮมบายเออร์

  ดึงดูดให้ผู้คนจำนวนมากมายเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ในขณะที่เจ้าของสินค้าก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของตนเองแบบ Two-way Communication ได้ตลอดเวลา ที่สำคัญยังมีรายงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลลูกค้าที่ให้รายละเอียดลึกถึงระดับพฤติกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผนการตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

  ทำความรู้จัก “Home Dashboard”
  พิศุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Chief of Business Development) ของโฮมบายเออร์กรุ๊ป กล่าวว่า “Home Dashboard” เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Home Dot Tech* เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตลาดของผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะ แอปนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อโครงการแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าที่มีต่อโครงการได้ ที่สำคัญยังสามารถช่วยผู้ประกอบการหรือฝ่ายการตลาดในการประเมินโอกาสในการแข่งขันได้อีกด้วย

  หลักการของ Home Dashboard
  Home Dashboard เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ www.home.co.th และใช้เทคโนโลยี Machine Learning วิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสถิติ 2 ประเภท ได้แก่

  Basic Statistics เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค คล้ายผลวิเคราะห์ Google Analytics เช่น ข้อมูลส่วนตัว (Gender/Age) จำนวนผู้ใช้ (User) จำนวนหน้า (Page View) และเวลาเฉลี่ยในการดูข้อมูล (Times) เป็นต้น

  Home Score เป็น Rating หรืออันดับความนิยมของโครงการ ด้วยการสร้าง Algorithm จากพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์โดยเทคโนโลยี Machine Learning ถือเป็นแอปแรกและแอปเดียวที่ให้บริการในขณะนี้

  “เว็บไซต์ www.home.co.th เปิดให้บริการมากว่า 18 ปี ถือเป็น Market Place อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสินค้าอสังหาฯ ทั่วประเทศกว่า 4,400 โครงการ มีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา มีผู้ใช้บริการ (User) ปีละกว่า 12 ล้านคน หรือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

  “Home Score” เครื่องมือวัด Rating ประเมินโอกาสในการแข่งขัน
  Home Score คือ Rating ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการที่อยู่อาศัย เป็นสถิติค่าเฉลี่ยของข้อมูล 3 ส่วน คือจำนวนผู้เข้าชมโครงการ (User), จำนวนหน้า (Page View) และระยะเวลา (Times) ของแต่ละโครงการ โดย Rating ที่ได้สามารถเปรียบเทียบระหว่างโครงการต่อโครงการของบริษัทเดียวกัน หรือเปรียบเทียบระหว่างโครงการของแต่ละบริษัทด้วยก็ได้

  Home Score ถือเป็นข้อมูลขั้นกว่าของการจัดอันดับโครงการที่อยู่อาศัยที่วิเคราะห์ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Machine Learning เป็นรายแรกของเมืองไทย สถิติ Home Score ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินโอกาสในการแข่งขันหรือโอกาสในการขาย และนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบเรียลไทม์ได้

  “Rating หรือความนิยมจากผู้บริโภคจำเป็นสำหรับการวางแผนตลาด ถ้า Rating ดี สูงกว่าคู่แข่ง สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด การขายก็น่าจะไปได้ดี แต่บางครั้งเมื่อลอนช์โปรเจ็กต์ออกไปแล้วไม่มี Feedback, Rating ต่ำกว่าคู่แข่ง ต่ำกว่าตลาด เคสแบบนี้ถ้าเราสามารถได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็จะช่วยให้สามารถแก้วิกฤติหรือกำหนดกลุยทธ์ใหม่ได้ทันเวลา”

  การให้บริการ Home Dashboard โดย www.home.co.th
  Home Dashboard เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่ออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์ www.home.co.th ซึ่งปัจจุบันยังเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยขั้นตอนการให้บริการหลักๆ ประกอบด้วย ลงข้อมูลโครงการ (Project Detail) เป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่ผู้ประกอบการต้องการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งหลังจากการลงข้อมูลครั้งแรกโดย www.home.co.th แล้ว ผู้ประกอบการสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

  Notification ระบบจะแจ้งเตือนไปยังบริษัทหรือเจ้าของโครงการทันทีที่มีแอคชั่นจากผู้สนใจ เช่น ฝากอีเมล เบอร์โทรศัพท์ สอบถามข้อมูล หรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อกลับไปยังลูกค้าหรือผู้สนใจได้ทันทีแบบ Two-way Communication

  Stat Report ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้าที่สนใจและประมวลผลรายงานให้กับเจ้าของสินค้าในรูปแบบสถิติ ทั้งแบบ Basic Statistics และ Home Score ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถดูรายงานสถิติผ่านแอปพลิเคชัน “Home Dashboard” ได้แบบเรียลไทม์

  ผู้สนใจบริการ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ supaporn_p@home.co.th หรือโทร 092-9092603 เพื่อขอรับ user และ password แล้วทดสอบเข้าใช้งาน https://dashboard.home.co.th

  หมายเหตุ : Home Dot Tech เป็น Property Tech สัญชาติไทย บริหารโดยโฮมบายเออร์กรุ๊ป ปัจจุบันมีผลงานการพัฒนาที่เปิดให้บริการแล้วแอปพลิเคชัน Home Event และ Home Dashboard และเร็วๆ นี้เตรียมเปิดตัว Home Hop แอปพลิเคชันค้นหาที่อยู่อาศัยด้วย Persona ของผู้ใช้

  ขอบคุณแหล่งที่มา   https://www.ryt9.com…

 • Uncategorized
 • สล็อตออนไลน์ มือถือพัฒนาเรื่อยมา

  สล็อตออนไลน์

  ในตลาดการพนันออนไลน์มีนักพัฒนาและผู้ประกอบการหลายสิบคนอยู่ที่นั่น แต่ละเกมมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดยเลือกที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่เกมบางประเภท มีหลายอย่างที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครื่องสล็อตออนไลน์และนี่คือภาพรวมที่ดีที่สุดของผู้ผลิตเหล่านี้

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ‘MicroGaming’ ได้กลายเป็นหนึ่งในนักพัฒนาสล็อตที่มีผลงานมากที่สุดในโลกออนไลน์ เรียกว่า สล็อตออนไลน์ บริษัท เปิดตัวเกมเป็นประจำเพื่อให้ผู้เล่นที่ คาสิโนออนไลน์ มีส่วนร่วม

  และให้ความสนใจ ด้วยคอลเล็กชั่นเกมที่หลากหลายคุณจะคิดว่า บริษัท ให้ความสำคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่นี่ไม่ใช่กรณี – ไมโครเกมมิ่งทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตเกมสล็อตคุณภาพสูงที่สุดในโลกคาสิโนออนไลน์

  สล็อตออนไลน์ ได้เงินจริง เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหลาย ๆ เกมเช่น Tomb Raider, Thunderstruck และ Lord of the Rings บริษัท ยังได้สร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเกมได้หลายอย่างเช่นสล็อตแมชชีน All Pays ซึ่งไม่มีไลน์จ่ายเงินและให้ผู้เล่น 243 วิธีที่จะชนะในแต่ละสปิน สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2018

 • Uncategorized
 • ฟรีผ่านเน็ต ดูบอลออนไลน์ hd ดูบอลสด 1080p

  ดูบอลสด 1080p

  ดูได้ทั้งบนมือถือ และ คอมพิวเตอร์ รับชมบอลวันนี้ครบทุกลีกดังได้ตลอดทั้งวัน ดูบอลออนไลน์ ดูบอลสด 1080p

  ฟรี ไม่กระตุก ศูนย์รวมลิ้งดูบอลสด ดูบอลโลก 2019 รัสเซีย ดูบอลออนไลน์ ดูบอลสด 1080p บอลวันนี้ทุกลีกและอัพเดทลิ้งเร็วที่สุด เพื่อให้คุณ ดูบอลผ่านเน็ต ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กที่ชื่อทีมที่ท่านต้องการรับชม
  ลิ้งดูบอล สาระดีจริง รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการกีฬา
  ระบบก็จะแสดงลิ้ง ดู บอล ออนไลน์ ฟรี true sport 1 ให้ท่านเลือกรับชมตามลิงค์ต่างๆที่แสดงได้เลย โดยลิ้งจะมาก่อนบอลเตะประมาณ 5-10 นาที
  ขอให้มีความสุขในการ บอลวันนี้ ดูบอลออนไลน์ ดูบอลสด 19  ดูบอลออนไลน์ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ไทยลีก ลาลีกาสเปน ดูบอลออนไลน์ ฟุตซอล…